Over Alacris

Wie zijn wij?

Stichting Alacris is op donderdag 11 mei 2016 te Apeldoorn opgericht. De algemene doelstelling van Stichting Alacris  is streven naar een samenleving waarin burgers in harmonie met elkaar in interactie zijn en zodoende bij te dragen aan een evenwichtige integratie in Nederland. Stichting Alacris tracht met zijn projecten en activiteiten bepaalde doelstellingen te realiseren voor de jongeren, ouderen en minderheden:

• Deelname aan het maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten;
• Het uitbreiden van het sociaal netwerk en de sociale vangnet;
• Participatie aan de Nederlandse samenleving en cultuur;
• Met bovenstaande doelen zijn wij op het moment actief in omgeving Apeldoorn. Het is belangrijk voor ons om culturele en
sociale activiteiten op verschillende fronten te activeren.

De activiteiten die op verschillende locaties van Stichting Alacris plaatsvinden zijn kunst, muziek, media en taalcursussen, thematiek workshops, expedities, sport, koffieavonden en ontbijt, buurtevenementen, sociaal en kennis workshops en meer.

Wij proberen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van zo optimaal mogelijke maatschappelijke participatie, emancipatie, integratie, solidariteit en burgerschap  van individuen en gemeenschappen in de Nederlandse samenleving.

Onze gegevens

Naam : Stichting Alacris
KvK: 66002893
RSIN: 856352196

Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

• Dhr. O. Yilmaz  / Penningmeester
• Dhr. Cas Heskes / Voorzitter
Beleidsplan 2017 van Alacris

Wat is onze Missie?

Stichting Alacris stelt een samenleving voor waarin burgers in harmonie met elkaar in interactie zijn. Dit streven kan worden bereikt door individuen met de nodige en juiste competenties toe te rusten waardoor zij hun omgeving kunnen benaderen en toezien met respect, interesse, solidariteit, binding en betrokkenheid. Stichting Alacris stelt de mens centraal en besteedt aandacht aan zijn of haar betere toerusting op de toekomst. Hierbij zal educatie, emancipatie en opvoeding cruciaal van belang zijn en betrekking hebben op het gedrag, gevoel en gedachte van de doelgroep. Om de daarbij benodigde kennis en vaardigheden te verwerven, competenties te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de loopbaanontwikkeling, zal Stichting Alacris de nodige essentiële inzet verzorgen, met behulp van vrijwilligers, om de individuen hierin te ondersteunen en
te begeleiden.

Visie

Doordat de problemen in onze complexe maatschappij zeer divers zijn geworden, is het niet te verwachten dat individuen de ‘oplossing’ kunnen aandragen.  Deze complexe problemen kunnen alleen in een multidisciplinair teamverband en door een integrale benadering  worden aangepakt.

Mee helpen?

Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe vrijwilligers om onze doelen te realiseren. Neem snel met ons contact op