NewKids

Met dit project hebben we concreet als doel om een netwerk van social buddy’s te creëren die kinderen en hun ouders die statushouder zijn geworden, ondersteunen in hun integratie in de samenleving.
We willen vooral progressie boeken t.a.v. de ontwikkeling van het kind en de snelheid van integratie van zowel kind als ouder. Hierbij wordt er ook gestreefd naar de educatieve doelen zoals ontwikkeling van taal en rekenen. Het kind zal met een maatje spelenderwijs educatie aangeboden krijgen waarbij hun interesse en motivatie gewekt wordt om te leren. Dit heeft als doel dat de kinderen hun Nederlandse taal en woordenschat kunnen uitbreiden met de lesstof die aansluit op hun huidige basisschool de Wereldwijzer. Daarnaast zal er op sociaal¬- emotioneel niveau ook resultaten geboekt worden. De kinderen komen hun leeftijdsgenoten tegen. Dit zorgt ervoor dat ze de interactie kunnen aangaan en zich kunnen identificeren met leeftijdsgenoten.
Tot slot zullen de activiteiten die gericht zijn om de dagelijkse vaardigheden de kinderen in staat stellen om zelfstandig binnen de maatschappij te kunnen functioneren.

Aantallen die we uiteindelijk willen bereiken:

  • 40 kinderen tussen 3 en 10 jaar (verdeeld over 2 jaar).
  • Bereik 40 ouders/families m.b.t. begeleiding.
  • 10 social buddy’s. De leeftijd van de begeleider maakt niet veel uit. Het liefst mikken we op jongeren tussen 15 en 25 jaar, omdat zij dichtbij het kind als bij de ouder kunnen staan.

De evaluatie van ons project gaan we een aantal aspecten baseren:

  • Bereikte aantallen.
  • Beeld dat professionals hebben van de ontwikkeling van het kind.
  • Feedback van de ouders op de steun die zij ontvangen hebben.

Stichting Alacris wordt gesteund door verschillende instellingen: