65+ Digitalisering

De wereld digitaliseert en steeds meer organisaties digitaliseren hun dienstverlening. Een prima ontwikkeling. Echter, veel ouderen zijn niet of nog niet thuis op de computer en op het internet, terwijl ze daar ook steeds meer van afhankelijk worden om zelfstandig te wonen. Het geldt overigens niet voor alle ouderen dat zij het nieuwe tijdperk niet kunnen bijbenen. Onze focus ligt op 65+ers die niet-digitaal zijn en dan in het bijzonder de kwetsbare binnen die doelgroep, die lastig bereikbaar zijn. Denk hierbij aan ouderen met weinig sociale contacten of 1e generatie nieuwe Nederlanders.

Wat we lokaal weten van de doelgroep is dat de niet-digitale groep gemiddeld 82 jaar is, 71 procent ervan vrouw is, 66 procent alleenstaand, en het opleidingsniveau gemiddeld aan de lage kant is. De ‘digitale ouderen’ zijn gemiddeld jonger, vaker man en ook hoger opgeleid. Deze doelgroep vraagt net wat meer aandacht en een intensievere aanpak. Dat betekent dat er voor deze doelgroep lokaal nog niets beschikbaar is (bv. SeniorWeb voldoet hier niet aan). Ook een initiatief als student-aan-huis is niet zo geschikt voor deze doelgroep, omdat zij een grote drempel ervaren, niet gauw een jong vreemd persoon over de vloer willen hebben en veel van deze partijen vaak enkel digitaal vindbaar zijn (dus onvindbaar voor ouderen).
Het doel van dit project is om een breed opgezet cursusprogramma voor de digitalisering van m.n. kwetsbare ouderen te implementeren.

 

Stichting Alacris wordt gesteund door verschillende instellingen: