Wij zijn regelmatig opzoek naar vrijwilligers, help ons met onze doelen te realiseren.

Wij zijn Alacris!

Binnen de activiteiten van stichting Alacris dient het aanbod voor iedereen toegankelijk te zijn en dient het aanbod altijd op maat en vraaggericht geleverd te worden. Uitgangspunt van onze aanbod is dat wij de diversiteit in de samenleving onder één kap willen brengen met hun uniekheden, etniciteit, krachten en hun persoonlijkheden. Wij willen samen met ze alle de Nederlandse samenleving in één vormen en het woord ‘wij’ in een eenheid kunnen uitspreken.

iedereen is welkom! Hierbij  hanteren wij het motto: “wij geven niet op en wij geven niemand op!”